STORE FOR SELL in North Hollywood, CA

1 month ago North Hollywood, Countries/Regions Ad Views:151 Ad ID:828

Additional Details

  • Email
  • Name

Description

For sale in North Hollywood, the \\\"Vineland Fresh Produce store located in Burbank & Vineland section, with his every amenities, equipment, and tools. For more information please call 818-487-8080 or 323-962-3375. Վաճառվում է North Hollywood քաղաքում  «Vineland Fresh Produce» խանութը: Խանութը գտնվում է Burbank & Vineland հատվածում, ապահոված է իր բոլոր հարմարություններով, սարքավորումներով և գործիքներով: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք զանգահարել 818-487-8080 կամ 323-962-3375 հեռախոսահամարներով:

828

Contact Advertiser