L’Avenue Realty (Anna)

3 months ago Los Angeles, Countries/Regions Ad Views:666 Ad ID:653

Additional Details

  • NameAnna
  • Emaillavenuerealty@gmail.com

Description

L\'Avenue is a real estate partnership curated through So-Cal Realty, a leading real estate brokerage and property management firm in Los Angeles, CA. We can help you with all your real estate needs, whether it’s buying, selling, leasing a home, or investing in a property. Our team speaks fluent Armenian, Russian, and Spanish and is available to answer all your real estate related questions. 

You can reach us by calling (818) 415-0090 or sending an email to lavenuerealty@gmail.com

Լոս Անգելեսում գտնվող և երկար տարիների փորձառություն ունեցող L’Avenue Realty-ն անշարժ գույքի առաջատար գործընկերություն է: Այստեղ մենք Ձեզ կօգնենք անշարժ գույքի առք ու վաճառքի հետ կապված բոլոր հարցերում: Մենք խոսում ենք անգլերեն, հայերեն, ռուսերեն և իսպաներեն:

Մեզ հետ կարող եք կապվել հեռաձայնելով՝ 818-415-0090 կամ հաղորդագրություն ուղարկելով: 

Էլեկտրոնային հասցեն է lavenuerealty@gmail.com

653

Contact Advertiser