The Bakery is Looking for Experienced Cake Decorator and Male, Female Workers in Glendale, CA

19 days ago Glendale, Countries/Regions Ad Views:792 Ad ID:420

Additional Details

  • NameKarine
  • Email

Job Type

  • Bakery
  • Cashier
  • Sales

Description

Bakery in Glendale needs experienced cake decorators, who have experience working with FONDANT, and a female kitchen helper - gata maker. Also, we need a male kitchen helper in the bakery. For more details please call Karine at 818-378-9300.


Պահանջվում են փորձառու տորթ ձևավորողներ, ովքեր ունեն FONDANT-ի հետ աշխատելու փորձ, ինչպես նաև խոհանոցի կին աշխատողներ, գաթա պատրաստողներ: Նաև պահանջվում են խոհանոցի տղամարդ աշխատողներ: Մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրվում է զանգահարել Կարինեին ՝ 818-378-9300.

420

Contact Advertiser