Eyelash Extensions by Silvana in Los Angeles, CA - Թարթիչների Լիցք

3 months ago Los Angeles, Countries/Regions Ad Views:344 Ad ID:2875

Additional Details

  • NameSilvana
  • Email

Description

A licensed and certified technician is offering service in the LA area. Silvana is an independent technician, having long-term experience. Working for many artists. Eyelash extensions services in (Hollywood, North Hollywood, Glendale, Burbank, Pasadena, Studio City) at affordable prices. She can mobile as well, with extra fees on top of your service. Please call Silvana for any questions and/or to book your appointment. 

Սիլվանան լիցենզավորված է և տրամադրում է թարթիչների լիցքի ծառայություններ: Ունի երկար տարիների փորձ: Գործում է Hollywood, North Hollywood, Glendale, Burbank, Pasadena, Studio City քաղաքներում: Համապատասխան վճարման դեպքում կարող է գալ նաև ձեր տուն: Ավելի մանրամասն տեղեկությունների և ժամադրության համար խնդրվում է զանգահարել Սիլվանային ՝ 213-810-2121 հեռախոսահամարով:

2875

Contact Advertiser