Tutoring for All Ages - Armenian, English and Russian in Northridge, CA

29 days ago Northridge, Countries/Regions Ad Views:110 Ad ID:1370

Additional Details

  • NameMaro
  • Email

Description

Professional tutoring classes - Armenian, English, Russian for both adults and kids. Training can be individual or/and in groups.
We can meet online or in person.
Teaching how to write essays in English and Russian. I can prepare for tests or/and paper works.
For more information please contact Maro, at 818-740-8329.


Մասնագիտական դասընթացներ ՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների համար: Դասընթացը կարող է լինել անհատական կամ / և խմբային: Կարող ենք հանդիպել առցանց (օնլայն) կամ անձամբ: Կատարում ենք անգլերենի և ռուսերենի լեզուներով շարադրության և թեստերի պատվերներ:


Նաև թարգմանչական ծառայություններ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք կապվել Մարոյի հետ ՝ 818-740-8329:

Product Tags

1370

Contact Advertiser